Kogukonna juhatuse kandidaadid

Siin nad lõpuks on. Tähestikulises järjekorras.

Ülari Ainjärv: “Lühidalt öeldes näen ma oma rolli Kogukonna tuleviku kujundamisel kahel peamisel tegevussuunal — teadmiste ja oskuste levitamisel ning internetikasutajate koostöökoja arendamisel. Esimeseks suunaks oleks koolitustegevus, erinevate huvigruppide kokkuviimine, koolituste korraldamine laiemas tähenduses.

“Olen ise oma põhitöö kõrvalt viinud läbi koolitusi nii arendajatele kui klientidele, samuti olen õpetanud Tallinna Pedagoogilises Seminaris ning IT Kolledžis. Kitsamas tähenduses pean ma oluliseks teavitustööd erinevatest internetiohtudest sotsiaalses meedias ning oskuste ja teadmiste jagamist nende ohtude nägemisel ja ennetustööl.

“Teiseks suunaks oleks ettevõtete kaasamine Kogukonna tegemistesse. Kogukonna poolt toetatav ja arendatav koostöökoda on atraktiivne kontaktivõrgustik, mis kindlasti ühel või teisel moel aitab meil teostada kõik püstitatud eesmärgid.”

Jaagup Irve: “Sündisin 1981 aastal Tallinnas. Esimest korda mängisin arvutiga tekstirežiimis terminalil kus olid vene tähed; mäletan et printeril oli punane vilkur ja tegi hirmsat häält; koolis ei käinud, sest tekstiredaktoris ma peale oma nime eriti kirjutada ei suutnud. Hiljem tõi isa aeg-ajalt iPadist väiksema ekraaniga kohverarvutit koju et me saaks rohelise ekraaniga mängida. Programmeerima õppisin pinginaabri Soomest toodud Tandy 1000 peal, kus animeerisin ASCII mehikest hundirattaid viskamas (aeglustamiseks kasutasin piiksusid).

“Hiljem läksin Tallinna Tehnikaülikooli võrgutarkvara ja intelligentsete süsteemide diplomiõppesse, millele järgnes magistriõpe Informaatikas. Praegu töötan TTÜ arvutiteaduse instituudis tarkvarainsenerina ja olen ühtlasi doktorantuuris.

“Internetis olen tegev dragon.ee rollimängukogukonna lehekülje administraatorina ja pean irve nimelist blogi, mis päästab maailma ja naisi. Asjad, mis mind huvitavad on veebitehnoloogiad (eestindasin kunagi Mozillat, kes paroolihaldjaid ja kontokratte mäletab), kasutajaliidesed, arvutigraafika (eelmise kahe pealt võin pikalt rääkida miks Blender on parima liidesega programm), infovabadus (kultuurilise info viisakas lõppolek on Creative Commons tüüpi kasutusõigused kogu olemasolevale kultuuriinfole) ja see, et inimkond end õhku ei laseks, ära ei mürgitaks ega üksteist ei tapaks.

“Miks ma kandideerin juhatusse? Esiteks seepärast, et mul on väike lootus, et sellest MTÜst saaks asutus, mis suudaks pakkuda kodaniku ja infotehnoloogi arvamust korporatiivse arvamuse kõrvale. Teiseks seepärast, et mul on tunne, et kui mina ei ole aktiivne kodanik, siis ma olen üks nendest tuhandetest kes mõtleb, “keegi võiks midagi teha”. Umbes samadel alustel olen ka MTÜ liige: tegin .pri.ee jätkumise toetuseks “.pri.ee priiks” kampaaniat ja sellega seoses tekkinud Skype’i vestlus tõi lõpuks mind ka MTÜ ridadesse.

“Usun, et mu plussiks on see, et suudan endast kohati üsna mõistlikku muljet jätta ja see, et mul on enda silmis ilus sidus maailmavaade ja nägemus asjade paremast toimimisest. Miinuseks on see, et ma ei ole suutnud kõiki oma MTÜ mõtteid ellu viia ja see trend ilmselt jätkub.”

Elver Loho: “Minu põhiliseks eesmärgiks on ühe aasta jooksul ehitada Kogukonnast jätkusuutlik ja isemajandav ühendus.

“Selle eesmärgi täitmiseks näen vajadust ehitada ühingut kahes suunas. Üks on jätkusuutlikkus liikmete poole pealt. Kindlasti peaksime rohkem kohtuma, rohkem kaasama passiivseid liikmeid ja rohkem koos tegema. Selleks on aga vaja organiseerida ühiskondlikult kasulikke üritusi ning projekte, mis võimalikult paljudele liikmetele huvi pakuksid.

“Teise olulise suunana näen vajadust tekitada vähemalt üks palgaline töökoht. Senist juhatust on üpris oluliselt takistanud vajadus teenida igapäevast leiba kõrvaliste tööülesannetega.

“Samuti kavatsen garanteerida Kogukonna sõltumatuse nii poliitilistest erakondadest kui ka ettevõtetest, mille majanduslikud huvid alati kodanike huvidega ei ühti.”

Sven Paulus: “Olen viimased 11 aastat tegutsenud vabakutselise ajakirjanikuna nii televisioonis, raadios, ajalehes kui ka ajakirjas.

“Arvutikasutaja olen aastast 1996 ning sama pikk kogemus on ka interneti kasutamisel.

“Juhatuse liikmena soovin hoolitseda MTÜ pressisuhete eest ning seista hea kogukonna huvide ja arengu eest.”

Tõnu Samuel: “Olen sündinud Tallinnas 1972 aastal. Tehnikast huvitunud nö lapsest peale, aktiivselt olen arvutitega kokku puutunud juba 13ne aastaselt. Esimesed töökogemused arvutitega sain ENSV Sidearvutuskeskuses aastal 1991.

“Kuni tänaseni olen pidevalt tegev IT alal. Oman erinevaid kogemusi programmeerimisest kuni arvuti turvaalaste küsimusteni. Täpsema elulookirjeldus leiab aadressil: linkedin.com/in/tonusamuel

“Eesti Interneti Kogukonna juhatusse kandideerin, sest arvan et oma senise pikaajalise osalemisega Eesti ja mõnevõrra ka rahvusvahelise Interneti kujunemisel on mul potentsiaalseid teadmisi, mis aitaksid kaasa Eesti Interneti Kogukonna arengule tulevikus.”

Kandidaatidele saab küsimusi esitada siinsamas kommentaarides!

Uus juhatus valitakse üldkoosolekul 16. aprillil Tartus. Oodatud on kõik ühingu liikmed. Tulijatel palun endast juba varakult märku anda aadressil juhatus@kogukond.org


Rubriigid: Meie tegemistest, sildid: , , . Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Kommenteerimine on suletud